Asociația Română de Factoring: “În 2014 piața de factoring a depășit estimările”

Asociația Română de Factoring (ARF) a derulat la începtutul acestui an un studiu la nivelul băncilor și IFN-urilor specializate, privind evoluția principalilor parametri ai pieței de factoring în 2014. Studii similare se realizează anual, și, începand cu anul 2013, și la jumătatea anului, cea mai recentă evaluare fiind realizată la mijlocul anului trecut, când piața se situa cu aproximativ 9 procente sub nivelul aceleiași perioade a anului 2013. “Rezultatele de la mijlocul anului trecut, pe fondul lipsei investițiilor și a marilor proiecte de dezvoltare/infrastructură, ne-au făcut să ne așteptăm la o contracție a pieței de până la 10% la nivel de an. Ei bine, piața a recuperat masiv în ultimele șase luni, astfel încât am ajuns la același nivel cu anul 2013, confirmându-se o stabilizare și o asezare a pieței. Aceasta revenire s-a bazat, în principal, pe creșterea consumului din a doua parte a anului, precum și pe evoluția pozitivă a producției industriale”,  declară Bogdan Roșu, președinte ARF.

Piața de factoring a atins 2,7 miliarde de euro în 2014, situându-se la aproximativ același nivel cu 2013. Studiul realizat de ARF are la bază informații furnizate de membrii asociației (Access Financial Services IFN, BANCA COMERCIALA ROMANA S.A., Banca TRANSILVANIA S.A., BRD – Groupe Societe Generale S.A., IFN NEXT CAPITAL FINANCE S.A., ING Bank S.A., RAIFFEISEN BANK S.A, ROMFACTOR S.R.L., UNICREDIT TIRIAC BANK S.A.), precum şi de la alte instituţii financiare non-membre.

“Având în vedere că în 2013 ne-am confruntat cu o contracție a pieței de aproximativ 6 procente față de anul precedent, rezultatul din 2014 este unul îmbucurător. În general, evoluția pieței în care activăm este o oglindă fidelă a economiei naționale, iar ceea ce s-a întamplat pozitiv în factoring, în a doua parte a anului trecut, cu siguranță nu face exceptie. Creșterea consumului în semestrul al doilea s-a datorat în principal creşterii încrederii populației, dar şi deblocării unor disponibilități financiare, mai ales în sectorul bugetar. Pentru această tendință avem un indicator foarte fidel în factoringul intern pe zona de FMCG, a cărei pondere în totalul operațiunilor de factoring a fost de 15,15%, în creștere față de 2013 și 2012, când se situa la 12 procente. Așadar, creșterea factoringului în zona FMCG a fost direct generată de consum”, precizează Bogdan Roșu.

„Sectorul care s-a finanțat şi gestionat cel mai mult prin factoring intern este, în continuare, cel al construcțiilor, deținând o pondere de 23,82% din totalul operațiunilor, totuşi în scădere semnificativă față de 32,8% în 2013, confirmând nivelul foarte scazut al investițiilor şi proiectelor derulate anul trecut, dar şi nivelul în continuare crescut de neperformanțe pe acest sector (28% din total finanțări conform BNR)”. Cel mai mic procent de finanțări prin factoring intern a fost înregistrat în sectorul farma (2.5%). „În continuare, sectorul farma are mare nevoie de factoring, iar potențialul este enorm aici. Din păcate, întârzierile mari la plată de la beneficiarii finali şi birocrația cu privire la cesionarea creanțelor asupra caselor de asigurare, fac aproape imposibilă accesarea de către furnizori (importatori şi distribuitori) a unor astfel de finanțări”, explică Bogdan Roșu.

Alte creșteri importante ale ponderilor domeniilor de activitate care au apelat la factoring intern s-au relevat în sectorul metale&chimicale&reciclare (8,72% în 2014, față de  4,72% în 2013), precum și in transporturi (7,58% în 2014, față de  6,2% în 2013).

“Studiul pieței de factoring din 2014 ne oferă o informație interesantă și despre piața auto, care a raportat creșteri substanțiale anul trecut, atât la export, cât și la import. Această tendință se observă în ponderea pe care aceasta industrie o detine în totalul operațiunilor de factoring de import, respectiv 27,58%. Aceeași industrie a însemnat, pentru factoringul de export, 11,98% din totalitatea rulajelor realizate. Ponderile factoringului de import și de export pe zona auto au crescut în 2014, însă principalul sector în care se apelează la factoring, atât pe export (60%), cât și pe import (33.5%) rămane, și in 2014, sectorul metale&chimicale&reciclare.  ”, menționează Bogdan Roșu.

Studiul de piața urmărește și profilul companiilor care accesează solutiile de factoring. Astfel, cele mai mari volume derulate prin  factoring în 2014 provin de la companii care au cifre de afaceri de peste 50 de milioane de euro (43,30% ). Aportul companiilor cu cifră între 5 și 50 de milioane de euro a fost  de 36,40%, în timp ce 20,30% provin de la companiile cu afaceri sub 5 milioane de euro.

“În ceea ce privește categoriile de companii care s-au finanțat prin operațiuni de factoring în 2014, am remarcat două tendințe. Prima arată că a crescut volumul derulat de catre companiile mari, cu afaceri de peste 50 de milioane de euro, ceea ce înseamnă că la acest nivel există o nevoie din ce în ce mai accentuată a externalizării serviciilor de colectare și de administrare a clienților. Experiența acestor companii dovedește că a devenit destul de ineficient să opereze aceste activități intern, tendința clara fiind externalizarea serviciilor de acest tip către un factor cu experiență si resurse dedicate în mangementul portofoliului de clienți. O altă tendință se referă la companiile din categoria IMM, cu afaceri anuale de sub 5 milioane de euro, care au accesat factoringul mai puțin ca în 2013. Acesta este un efect al competitivității scăzute, dar și al nivelului mare de risc asociat, care se reflectă în cerere eligibilă redusă din partea companiilor de acest profil”, explică Bogdan Roșu.

Experiența Institutiilor Bancare sau Nebancare (IFN) care oferă servicii de factoring a demonstrat că, în cea mai mare parte, comportamentul la plată al debitorilor se îmbunătățește semnificativ ca urmare a cesunii de creanțe specifice contractelor de factoring. Astfel, reducerea termenului de plată este un alt efect direct al factoringului, care reiese și din studiul ARF.  „Față de anul 2013, întârzierea medie la plată a debitorilor față de termenele contractuale s-a redus în 2014 cu aproximativ 7%”,precizează Bogdan Roșu.

Factoringul continuă să fie o soluţie pentru toate etapele prin care trece economia si pentru toate categoriile de agenţi economici care activează în domenii de activitate foarte diverse (productie, distributie, servicii, etc), iar Asociaţia Română de Factoring, prin membrii săi, îşi asumă rolul de a promova intens acest produs, ce aduce multiple beneficii companiilor: lichidizarea creanţelor, acoperirea riscurilor asociate neîncasării acestora şi nu în ultimul rând o administrare eficientă a portofoliului de clienţi cu îmbunătăţirea timpilor de încasare.