Piața de factoring s-a consolidat la nivelul de 2,72 miliarde de euro în 2013

Asociaţia Română de Factoring (ARF) derulează la începutul fiecărui an o evaluare internă privind evoluția pieței de factoring din anul anterior. “De patru ani consecutiv realizăm acest studiu reprezentativ pentru evoluția domeniului în care activăm. Datele obținute sunt relevante atât pentru activitatea noastră, dar și pentru economie, putând afirma că acestea s-au constituit deja într-un instrument eficient, ce oferă o imagine destul de exactă asupra contextului economic”, precizează Bogdan Roșu, președinte ARF.

Informațiile care au stat la baza studiului au fost preluate de la membrii ARF (Access Financial Services IFN, BANCA COMERCIALA ROMANA S.A., BRD – Groupe Societe Generale S.A., Banca TRANSILVANIA S.A., IFN NEXT CAPITAL FINANCE S.A., ING Commercial Finance IFN S.A., RBS Bank (Romania) S.A., RAIFFEISEN BANK S.A., ROMFACTOR S.R.L., UNICREDIT TIRIAC BANK S.A.), precum şi de la alte cinci instituţii financiare non-membre.

Piața de factoring a atins un nivel de 2,72 miliarde de euro în 2013, aceasta însemnând o contracție de aproximativ 5-6 procente față de de 2012. “Evoluția este una îmbucurătoare având în vedere că la mijlocul anului trecut scăderea față de aceeași perioadă din 2012 era de 16 procente. Piața a reușit să recupereze volumele în a doua jumătate a anului, când, în mod tradițional, factoringul devine mai accesat de companii. În același timp însă, această evoluție reflectă, încă o dată, maniera prudentă în care Băncile și Instituțiile Financiare Nebancare, pot să susțină companiile românești prin produse de factoring, dat fiind contextul economic indecis, în care firmele care intră în insolvență sunt în continuare în creștere”, declară Bogdan Roșu.

Dacă avem în vedere o segmentare a serviciilor, factoringul de export a înregistrat o ușoară creștere față de anul trecut, în timp ce factoringul de import a suferit o scădere, urmând evoluția generală descendentă a importurilor din 2013. În ceea ce privește ponderea domeniilor din care provin companiile care au accesat factoringul intern, nivelul cel mai ridicat, de 32,8 procente, a fost înregistrat de construcții, în principiu în baza unor proiecte din sectorul public. Pe această zonă, a construcțiilor, există chiar o creștere a ponderii față de anul trecut, când nivelul a fost de 28 de procente din totalul domeniilor care au apelat la factoring. “Așa cum am menționat și în toamna anului trecut,deșiuna dintre zonele cu potențial pentru cereri de factoring este reprezentată de companiile care au contracte cu entități publice, suntem rezervați în ceea ce privește continuarea unei evoluții pozitive a acestui sector și în 2014. Și aceasta pentru că avem în vedere nivelul investițional preconizat, cât și consecințele modificărilor pe care un nou proiect legislativ le aduce legii de înființare și funcționare a C.N.A.D.N.R.. Aici ne referim, în principal, la limitarea accesului subcontractorilor la finanțare, prin disoluția termenelor de plată clare și condiționarea încasărilor, elemente care descalifică astfel de contracte de la finanțarea prin factoring. Asociația Română de Factoring a luat poziție și a trimis punctul său de vedere atât către D.P.I.I.S. (inițiatorul proiectului), cât și către Comisiile Parlamentare care dezbat proiectul”, precizează Bogdan Roșu.

Studiul mai arată, de asemenea, că ponderea sectorului farma în accesarea factoringului intern a crescut de la 1 procent (2012), la 5,4 procente, susținut și de prima facilitate de factoring de tip club din România, în timp ce ponderile domeniilor agricol&alimentar, respectiv auto&echipamente au suferit ușoare contractări. Cea mai mare scădere a factoringului intern se regăsește în domeniul generic numit în studiu metale&chimicale&reciclare, ponderea ajungând la 4,5 procente, față de 14,7 procente în 2012.

O altă informație importantă relevată de studiu se referă la nivelul cifrei de afaceri a companiilor care accesează factoringul. “Dacă în 2012 finanțarea prin factoring părea să fie apanajul companiilor cu cifre de peste 5 milioane de euro, anul trecut am constatat o creștere destul de consistentă în zona companiilor cu afaceri mai mici de 5 milioane de euro, încadrate la categoria IMM. Dacă în 2012, volumele derulate prin factoring de către aceste companii aveau o pondere de doar 16,3 procente, anul trecut nivelul acestora a crescut la 25 de procente. Această evoluție este una firească și, totodată, o revenire catre situația înregistrată pe piața de factoring în 2011, demonstrând încă o dată deschiderea Băncilor și Instituțiilor Financiare Nebancare în sustinerea IMM-urilor, prin facilitățile de factoring”, menționează Bogdan Roșu.

Factoringul continuă să fie o soluţie pentru toate categoriile de agenţi economici care activează în domenii de activitate foarte diverse, iar Asociaţia Română de Factoring, prin membrii săi, îşi asumă rolul de a promova intens acest produs, ce aduce multiple beneficii companiilor: lichidizarea creanţelor, acoperirea riscurilor asociate neîncasării acestora şi nu în ultimul rând o administrare eficientă a portofoliului de creanţe şi o îmbunătăţire a timpilor de încasare.